Amphiprion bicinctus   Amphiprion melanopus   Amphiprion ocellaris   Amphiprion percula 1  

    Amphiprion bicinctus L             Amphiprion melanopus  M         Amphiprion ocellaris S           Amphiprion percula S-L

         70,00                                           70,00 zł                                          55,00 zł                                         65,00-120,00

.

 Chrysiptera parasema   Pseudochromis paccagnellae   Halichoeres chrysus   Thalassoma lunare 

    Chrysiptera parasema              Pseudochromis paccagnellae     Halichoeres chrysus              Thalassoma lunare

         25,00 zł                                         55,00 zł                                             70,00 zł                                      120,00

.

Centropyge bicolor   Chaetodon trifasciatus   Chaetodontoplus mesoleucus   Chelmon rostratus 

   Centropyge bicolor  M              Chaetodon trifasciatus M        Chaetodontoplus mesoleucus M   Chelmon rostratus L

         120,00 zł                                       100,00 zł                                      170,00 zł                                             150,00

.

Chaetodon lunula   Anthias squamipinnis   Dendrochirus brachypterus   Dendrochirus zebra 

   Chaetodon lunula                      Anthias squamipinnis                Dendrochirus brachypterus        Dendrochirus zebra

        100,00 zł                                        75,00 zł                                         120,00 zł                                          150,00

.

Acanthurus lineatus   Paracanthurus hepatus   Naso lopezi   Salarias fasciatus 

   Acanthurus lineatus L               Paracanthurus hepatus L          Naso lopezi M                           Salarias fasciatus

        190,00 zł                                        190,00 zł                                        110,00 zł                                      60,00

. 

Synchiropus picturatus   Synchiropus splendidus   Amblygobius hectori   Meiacanthus smithii 

   Synchiropus picturatus             Synchiropus splendidus          Amblygobius hectori                 Meiacanthus smithii 

         65,00 zł                                           65,00 zł                                       120,00 zł                                      70,00

.

Amblyeleotris guttata   Ecsenius bicolor   Ecsenius midas   Ecsenius namiyei 

   Amblyeleotris guttata                Ecsenius bicolor                        Ecsenius midas                          Ecsenius namiyei

         65,00 zł                                        55,00 zł                                          55,00 zł                                         55,00

.

Amblyeleotris wheeleri   Amblyeleotris yanoi   Chrysiptera hemicyanea   Labroides dimidiatus 

   Amblyeleotris wheeleri             Amblyeleotris yanoi                   Chrysiptera hemicyanea            Labroides dimidiatus

         80,00 zł                                        85,00 zł                                         30,00 zł                                             50,00

.

    heniochus acuminatus 

    Heniochus acuminatus XL

    (jedzący suchy pokarm)

         350,00

.

.

.

Podane ceny są cenami orientacyjnymi i nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego ani prawa handlowego.